Temeljem članka 33. Zakona o otocima (NN 116/18) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije je 2019. godine donijelo Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode (NN 68/19) kojim je za isporuku pitke vode određena nadležnost jedinica lokalne samouprave. Poslovi određeni ovim Pravilnikom u nadležnosti su Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka.