Opis i pravni temelj: Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke ("Glasnik Grada Zadra" broj 34/10)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno, poštom ili e-mailom na pisarnica2@grad-zadar.hrnajkasnije 15 dana prije dana održavanja javnog skupa ili manifestacije

Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku. 

Potrebni dokumenti: Ovlaštenje za zastupanje (ako je potrebno)
Odgovorne službe: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Adresa: Narodni trg 1, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Radnim danom od 08-16h
Osobe za kontakt: Mateja Kulaš, tel. 208-085, fax 208-195, mail:mateja.kulas@grad-zadar.hr