Opis i pravni temelj: Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 8/23)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno, poštom ili e-mailom na pisarnica@grad-zadar.hr najkasnije 15 dana prije dana održavanja javnog skupa ili manifestacije

Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku. 

Odgovorne službe: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Adresa: Narodni trg 1, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Radnim danom od 08-16h
Osobe za kontakt: Mateja Kulaš, tel. 208-085, fax 208-195, mail:mateja.kulas@grad-zadar.hr