Opis i pravni temelj: Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke ("Glasnik Grada Zadra" broj 34/10)
Pristojba: 20,00 kn državnih biljega
Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno ili poštom s plaćenom pristojbom, najkasnije 15 dana prije dana održavanja javnog skupa ili manifestacije

 

 

Potrebni dokumenti: Ovlaštenje za zastupanje (ako je potrebno)
Odgovorne službe: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Adresa: Narodni trg 1, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Radnim danom od 08-16h
Osobe za kontakt: Nada Beverin, tel. 208-136, fax 208-195, mail: nada.beverin@grad-zadar.hr, soba 81