Opis i pravni temelj: Odluka o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra" broj 2/12)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana
Način predavanja zahtjeva: osobno ili poštom 

Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku.

Potrebni dokumenti: Ovlaštenje za zastupanje (ako je potrebno)
Odgovorne službe: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka
Adresa: Narodni trg 1, 23000 Zadar
Radno vrijeme: Radnim danom od 08-16h
Osobe za kontakt: Mateja Kulaš, tel. 208-085, fax 208-195, mail: mateja.kulas@grad-zadar.hr