Tijekom 2010. Grad Zadar započeo je sa razvojem bežične mreže (WiFi). Primarna uloga ove mreže je omogućiti građanima i posjetiteljima Grada besplatan pristup Internetu na posebno atraktivnim gradskim lokacijama gdje se okuplja veliki broj građana i turista, poput trgova i šetnica. Shodno tome, mreža se  prvo počela razvijati na području stare gradske jezgre, te će se postepeno širiti i na ostale dijelove grada sukladno potrebama i dostupnim financijski sredstvima. Osim što se razvojem ove mreže nastoji dodatno obogatiti turistička ponuda Grada, ona je samo dio šire strategije u razvoju telekomunikacijske i informatičke infrastrukture i servisa grada, odnosno nastojanja da se gradska uprava putem on-line servisa što više približi suvremenim potrebama svojih građana.

Kronologija razvoja mreže:

Godina aktivacije

Broj pristupnih točaka

Kapacitet istovremenih korisnika

Približna površina pokrivanja (m2)

Ukupna približna površina pokrivanja (m2)

2010.

1

400

2600

2600

2011.

1

200

11800

14400

2012.

4

1400

27800

42200

2013.

5

1800

30600

72800

2014.

14

6800

83700

156500

Ukupno:

25

10600

156500

 

Sve pristupne točke čine jedinstveni sustav (ili jedan veliki HOT SPOT), sa istim SSID-om, pa korisnik u cijelom području pokrivenosti signalom ima neprekinutu vezu sa internetom.
Prilikom svakog spajanja na sustav, korisnik se preusmjerava na Informativni portal, na kojem se mogu dobiti razne korisne informacije o gradu. Na dnu naslovnice Informativnog portala nalazi se link za nastavak besplatnog  „surfanja“.

Karta pokrivanja bežičnim signalom (SSID: Grad_Zadar_Free)

Lokacije pristupnih točaka - Grad Zadar

Lokacije pristupnih točaka - Otoci

WiFi lokacije možete pogledati i na karti.