Početak radova na sanaciji dijela obale u luci Mali Iž-Komoševa
Početak radova na sanaciji dijela obale u luci Mali Iž-Komoševa

Županijska lučka uprava Zadar započela je sanaciju dijela luke Mali Iž-Komoševa. Radovi na sanaciji se odnose na betoniranje podmorskog dijela mula te sanaciju dijela obale. Radove izvodi Minigradnja „Golem“ iz Velog Iža, sveukupna vrijednost radova je 173.942,00kn s PDV-om. Sanaciju dijela obale sufinancira Grad Zadar, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, s 100.000,00 kuna.