JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest
JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest
Prikupljanje podataka do 7. srpnja 2017. godine

Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Zadra, da sukladno odredbi članka 18., stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprovredni objekti, garaže, gospodarski objekti i sl.).

Javni poziv, obrazac za dostavu podataka i info u prilogu.