Završeni su radovi na Komunjskom magazinu
Završeni su radovi na Komunjskom magazinu
Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, u suradnji s Ministarstvom kulture, završio je projekt na Premudi.

Sredstvima predviđenima u Upravnom odjelu za kulturu i šport u proračunu za 2019. godinu, te sredstvima Ministarstva kulture RH za koja je isti odjel prijavio projekt, dovršen je Komunjski magazin (Malin) u naselju Premuda, smješten na središnjem dijelu istoimenog otoka.

Ova građevina je rijetki primjer očuvane gospodarske građevine na području zadarskog arhipelaga s gotovo u cijelosti izvornim inventarom za preradu maslina.

Zgrada je evidentirana u austrijskom katastru 1824. godine u vlasništvu zadarskog  plemića Demetrija Messe. Danas je to zgrada  na samoj obali, katnica  građena u kamenu, u obliku izduženog pravokutnika, dimenzija 12 x 7 metara. U prizemlju građevine od 19. stoljeća  djelovala je uljara - Malin koja je radila do 1966. godine te je inventar očuvan, a sastoji se od pogonskog mehanizma za obradu maslina, dok je na katu očuvano kameno povišeno ognjište - komin sa drvenom napom.

Revitalizacija i obnova ove građevine izvedena je u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Zadru.

Tipovi radova:  Raziđivanje dotrajalog dijela dimnjaka i kamenog ložišta; izrada novog betonskog temelja ložišta i dimnjaka te zidanje dimnjaka iznad ložišta; žbukanje unutarnjih zidova i vanjske plohe dimnjaka.

Izvođač radova: Bino Commerce.

Vrijednost radova: 110.953,13 kn + PDV

Grad Zadar:  88.691,41 kn

Ministarstvo kulture: 50.000,00 kn

Obnovom ove građevine, kao i konzervacijom izvornog pogonskog mehanizma uljare, moguće je pokrenuti maslinarsku zadrugu koja bi njegovala tradicijski način dobivanja maslinovog ulja, a u sklopu iste moguće je postavljanje i manje etnografske zbirke maslinarstva, kao i organizacija rada mjesnog odbora.

Vezane fotografije

Završeni su radovi na Komunjskom magazinu Završeni su radovi na Komunjskom magazinu Završeni su radovi na Komunjskom magazinu Završeni su radovi na Komunjskom magazinu