Zaklada Kultura nova - Program podrške 2020
Zaklada Kultura nova - Program podrške 2020

Zaklada "Kultura nova" je 16. lipnja 2020. godine, u okviru Programa podrške 2020, s rokom prijave 2. 9. 2020. godine, objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

  • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
  • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
  • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
  • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
  • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
  • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
  • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
  • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu.

Sve informacije nalaze se na poveznici: https://kulturanova.hr/podrska/program-podrske-2020-rok-2-9-2020