U tijeku su arheološki radovi na Sfingi
U tijeku su arheološki radovi na Sfingi
U sinergiji UO za EU fondove i UO za kulturu i šport nastavlja se projekt RECOLOR!

Na zadarskoj Sfingi u ponedjeljak 7. rujna 2020. počeli su istražni arheološki radovi, a koje u sklopu provedbe projekta RECOLOR (Reviving and EnhaCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic) organizira Grad Zadar.

Svi istražni radovi provode se u skladu sa posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra koje je zadao Konzervatorski odjel u Zadru, budući da je perivoj s vilom Atiliom, skulpturom Sfinge te ostalim elementima u parku, dio kulturno-povijesne cjeline zaštićene kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Trenutno se na samoj skulpturi Sfinge provodi arheološko istraživanje.

U sklopu konzervatorsko-restauratorskih radova provest će se 3D skeniranje i izrada izgleda izvornog povijesnog modela prema dostupnoj povijesnoj dokumentaciji. Provest će se i laboratorijsko istraživanje negativnih elemenata koje djeluju na propadanje skulpture, a posebno je važno djelovanje posolice i blizine mora. Na temelju istraživanja biti će lakše izraditi recepturu za sanaciju i reparaciju betonskog sloja, a također i utvrditi optimalni impregnacijski sloj koji će štititi skulpturu nakon završenih radova. Za izradu završnog sloja bitno je poznavati stanje metalne armature te će se ono provjeriti ispitivanjem profometrom i termo-kamerom, budući da do sada nije preciznije utvrđena količina željezne armature koja se krije pod gornjim slojem betona. Za provedbu ovih radova kroz jednostavnu javnu nabavu izabrana je tvrtka Kvinar d.o.o. iz Podstrane.

Arheološki radovi imaju zadatak odgovoriti na niz drugih pitanja, a ono koje sve najviše zanima svakako je očuvanost bazena u obliku školjke koji se nalazi među prednjim šapama, odnosno rukama Sfinge, a koji je godinama zatrpan zemljom. Upravo sada, arheolozi s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru istražuju odgovor na ovo, ali i ostala pitanja.

Sve spoznaje radova koji se trenutno provode omogućit će iduću fazu u kojoj će Grad Zadar krenuti sa provedbom radova restauracije dijelova skulpture koji danas nedostaju (medaljon na prsima Sfinge, bodež koji je držala u rukama, lijeva stražnja šapa i drugi detalji), a prema konzervatorskom elaboratu koji će izraditi tvrtka Kvinar te smjernicama Konzervatorskog odjela u Zadru.  

Vezane fotografije

U tijeku su arheološki radovi na Sfingi U tijeku su arheološki radovi na Sfingi U tijeku su arheološki radovi na Sfingi U tijeku su arheološki radovi na Sfingi U tijeku su arheološki radovi na Sfingi