Obavijest korisnicima proračuna UO za kulturu i šport
Obavijest korisnicima proračuna UO za kulturu i šport
Preporuke Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Poštovani korisnici proračuna UO za kulturu i šport,

s obzirom na situaciju vezanu uz pojavu koronavirsua COVID – 19, prema preporukama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

obavještavamo Vas da  će se uvažavati kašnjenja, prilagodbe i odgode planiranih projektnih aktivnosti, te uzimati u obzir specifičnosti ugovorenih projekata (izravan rad s ranjivim skupinama, organiziranje javnih događanja na kojima se okuplja veliki broj ljudi, odlazak na studijske posjete i sl.).

Prema preporuci, kao davatelji financijske podrške, analizirat će se slučaj po slučaj te će se pri pregledu izvještaja pokušati primijeniti uvjeti ugovora koji se odnose na višu silu, a sve vezano uz odobravanje troškova koji su već nastali.

 

Dina Bušić

pročelnica

UO za kulturu i šport