Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Arheološka istraživanja za novu gradsku tržnicu, evid.br. MN 16/17

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 27. prosinca 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte javna.nabava@grad-zadar.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.