Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga
Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis i reprogram poreznog duga od dana 10.09.2018.

Pozivaju se dužnici (fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017.), a nad kojima se provodi ovrha nad novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga na podnošenje zahtjeva za otpis duga sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018).

U privitku se nalaze Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis i reprogram poreznog duga od dana 10.09.2018. i obrazac Zahtjeva za otpis duga.