Započinje proces rada na planovima razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar
Započinje proces rada na planovima razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar

Sukladno Akcijskom planu „Plana razvoja kulture grada Zadra 2019. – 2026.“, u svibnju započinje proces rada na planovima razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar za period od 2021. do 2026.!

U 2021. godini službeni planovi razvoja participativnom metodom rada kroz radionice kao i suradnje sa stručnjacima s područja kazališta i glazbe, definirat će se za HNK i KUZD, dok se planovi razvoja druge dvije javne ustanove kojima je osnivač Grad, Gradske knjižnice Zadar i Znanstvene knjižnice Zadar, planiraju za sljedeću, 2022.

Strateškim dokumentom Plana razvoja kulture od 2019. do 2026. godine, Grad Zadar se opredijelio za jasnu strategiju i viziju svih svojih ustanova u kulturi i ostalih dionika koji djeluju u kulturi i kreativnim industrijama te doprinose definiranim ciljevima.

Tim Planom predviđena je, između ostalog, i obvezna izrada razvojno-planskih dokumenata svih javnih ustanova u kulturi Grada Zadra, a započinje s izradom razvojnih planova dviju ustanova koje se bave produkcijom izvedbenih umjetnosti, a to su HNK Zadar i Koncertni ured Zadar.

Poznato je, kako se strateškim planiranjem vlastitog razvoja omogućuje postizanje stabilnosti i sigurnosti organizacije, bolja pripremljenost na neočekivane situacije, veća fleksibilnost i spremnost na promjene, bolje pregovaračke pozicije organizacije i njena bolja prepoznatljivost, veći kredibilitet i na kraju povećana kvaliteta svih programa te planirano korištenje sredstava iz EU i nacionalnih fondova.

COVID pandemija je tako na primjer, neočekivano i iznenadno, donijela velike promjene u  gospodarstvu i društvu. Možda su se one najočitije pokazale upravo u kulturnom sektoru, kada su organizacije gotovo preko noći izgubile direktnu komunikaciju sa svojom publikom i kada su bile prisiljene svoje programe prilagoditi  i provoditi u digitalnom okruženju. Razlog je to više da se  planiranju rada ustanova pristupi na ovakav način i to kroz metodologiju rada koju preporuča Ministarstvo kulture i medija RH.

Za izradu planova, izabrani su stručnjaci iz tvrtke BILAVER consulting d.o.o. s prethodnim značajnim iskustvom upravo na području kulture kao i na izradi planskih dokumenata kao i strateškom planiranju razvoja mnogih velikih tvrtki i javnih ustanova.

Tijek rada na izradi planova obiju javnih ustanova predviđa participativnu metodu, a proces rada uključuje djelatnike i sve ključne dionike te vrsne europske stručnjake koji će sudjelovati u  ključnim procesima.

Prva radionica zakazana je 5. svibnja, a kroz pet mjeseci intenzivnog rada, analiza, istraživanja te tematskih radionica, definirat će se vizije i misije obiju ustanova, njihovi razvojni ciljevi s konkretnim uputama za provedbu istih te niz obrazaca za praćenje rezultata i evaluaciju. Sve navedeno će doprinijeti ostvarenju vizije Grada Zadra u području kulture te biti u skladu s definiranim ciljevima u usvojenom Planu razvoja kulture 2019. do 2026. godine.

Ravnatelj HNK Zadar Renato Švorinić:

„Početak rada na Strategiji razvoja dviju kulturnih ustanova Grada Zadra, HNK Zadar i Koncertni ured, po mom osobnom sudu je vrlo važan trenutak u kulturnom životu grada i nadam se da ćemo zajedno s moderatorima dokumenta, doći do odgovora na važna pitanja i izazove koji su pred nama u narednom periodu. Participacijom svih sudionika siguran sam da ćemo iznaći  smjer djelovanja i misiju ovih dviju temeljnih kulturnih ustanova Grada Zadra u izvedbenoj umjetnosti.“

Ravnateljica Koncertnog ureda Zadar Melita Ivković:

„Većina kulturnih ustanova u zemlji i Europi planira strateški i to kroz ovakve dokumente te mi je  drago da ćemo se i mi prikloniti tom standardu. Izradu strateškog plana ustanove doživljavam kao alat koji će nam pomoći da još bolje definiramo svoj smjer. Veseli me participativni proces rada s zadarskim HNK, ustanovom iz koje je Koncertni ured i iznikao, kao i sa stručnjacima iz područja glazbe i teatra.“

Dina Bušić, pročelnica UO za kulturu i sport:

„Potreba za izradom planskih dokumenata ustanova kojima je osnivač grad detektirana je tijekom radionica koje su se održale tijekom rada na Planu razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026. te ovaj projekt dio Akcijskog plana dokumenta. Kao osnivači držimo da je izuzetno važno pružiti podršku svojim ustanovama i na ovaj način, pomoći im u planiranju ali ih zapravo i educirati, ne samo na razini rada na ovakvim dokumentima koje će u perspektivi moći  kreirati i sami, već i kroz rad sa stručnjacima s područja strateškog planiranja, marketinga, rada s publikom i što je najvažnije s područja same struke, odnosno glazbe i kazališta.“   

Vrijednost izrade dokumenta za obje ustanove koja uključuje pripremu planiranja, analizu internih kapaciteta i okruženja, definiranje misije i vizije, analizu budućih trendova i mogućnosti, definiciju i razradu istih, definiciju pokazatelja uspješnosti, izradu obrazaca za praćenje te definiranje Akcijskog plana za period od 2021. do 2026., a sve kroz niz radionica, seminara i predavanja organiziranih za sve djelatnike obiju ustanova, iznosi 190.000,00 kuna + PDV.

 

Vezane fotografije

Započinje proces rada na planovima razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar Započinje proces rada na planovima razvoja dviju ustanova u kulturi – HNK Zadar i Koncertnog ureda Zadar