Otvoren poziv za Europske projekte suradnje 2022.
Otvoren poziv za Europske projekte suradnje 2022.
Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje s rokom za predaju projektnih prijedloga do 31. ožujka 2022. godine u 17:00 CET.

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava. Podržat će se projekti koji će uključivati raznolikost djelatnika u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa, a imat će mogućnost obuhvatiti jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, te biti interdisciplinarni.

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu EUR 68.607.267, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Cilj Poziva je osigurati bolji pristup europskoj kulturi i umjetničkim djelima te promicati inovacije i kreativnost:

 • Transnacionalno stvaralaštvo i cirkulacija: jačanje transnacionalne suradnje i prekogranične dimenzije stvaranja, cirkulacije i vidljivosti europskih djela te mobilnost subjekata u kulturnim i kreativnim sektorima.
 • Inovacija: poboljšanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora, poticanja talenata, uvođenja inovacija, napredovanja, otvaranja radnih mjesta i ostvarivanja rasta.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika - povećati pristup i sudjelovanje u kulturi, angažirati publiku fizički i digitalno;
 • Socijalna uključivost - promicati društvenu osjetljivost i poboljšati društvenu uključivost u/kroz kulturu, s naglaskom na umjetnike i djelatnike u kulturi s invaliditetom, pripadnike nacionalnih manjina i društveno marginaliziranih skupina;
 • Održivost - u skladu s Europskim zelenim planom i Novim europskim Bauhausom - sustvarati, usvojiti i širiti ekološki prihvatljivije prakse, te podići svijest o održivom razvoju kroz kulturne aktivnosti;
 • Digitalni pristup: pomoć europskim kulturnim i kreativnim sektorima da pokrenu ili ubrzaju digitalnu tranziciju kao odgovor na krizu COVID-19;
 • Međunarodna dimenzija: izgradnja kapaciteta unutar europskih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući lokalne organizacije i mikroorganizacije, za djelovanje na međunarodnoj razini – u Europi i šire;
 • Sektorski prioritet – jačanje kapaciteta istaknutih sektora:
  1. Za glazbeni sektor – nadovezuje se na pripremne aktivnosti u okviru Music Moves Europe 2018-2020 pilot projekta, jačanje kapaciteta glazbenih profesionalaca za: promociju, distribuciju i monetizaciju; poticanje novih digitalnih, pravih i tehničkih trendova koji proizlaze od inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; prekogranična cirkulacija europske glazbe i izvoz izvan granica Europske unije.
  2. Za sektor knjiga i izdavaštva: jačanje profesionalnog razvoja europskih prevoditelja koji djeluju u književnom ili kazališnom području, omogućavanje međunarodne promocije književnih djela i prodaje prijevodnih prava kako bi se povećala cirkulacija i raznolikost europskih knjiga, a posebno djela napisanih na manje korištenim jezicima, u Europskoj uniji i šire.
  3. Za sektor arhitekture: jačanje kapaciteta profesionalaca u arhitekturi za: razmjenu znanja (peer learning) i angažman publike kako bi se integrirali u procese projektiranja, planiranja i izgradnje visokokvalitetnih načela u suvremenoj arhitekturi i intervencijama na kulturnoj baštini; očuvanje i ponovnu upotrebu kulturne baštine te promicanje njezinih vrijednosti; integraciju Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u prakse koje primjenjuju sektori; internacionalizaciju profesionalnih karijera.
  4. Za sektor kulturne baštine: jačanje kapaciteta profesionalaca  za: angažman i posredovanje s građanima u interpretaciji, komunikaciji i predstavljanju kulturne baštine radi razvijanja odnosa s publikom i dionicima, uzimajući u obzir tehnološke i digitalne metode stvaranja sadržaja i prezentacije arhiviranih rezultata, te primjena iskustava naučenih tijekom COVID-19 zaključavanja; digitalizaciju materijala kulturne baštine, lokaliteta i povijesnih građevina, između ostalog, korištenjem 3D i AI tehnologija; upravljanje rizikom za kulturnu baštinu – s naglaskom na prevenciju i spremnost na rizik u odnosu na prirodne i neprirodne ugroza, uključujući prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena u skladu s načelima Europskog zelenog plana.
  5. Za sektore mode i dizajna: jačanje kapaciteta profesionalaca  u: umjetničkom stvaranju, promociji, distribuciji i monetizaciji, pomažući sektorima da se pozabave posebno novim digitalnim (između ostalog korištenjem 3D i AI tehnologija), pravnim i tehničkim trendovima koji proizlaze iz inovacija na tržištu i novih poslovnih modela; integracija Europskog zelenog plana i načela Novog europskog Bauhausa u praksi koju primjenjuju sektori; internacionalizacija karijera profesionalaca u sektorima za djelovanje preko granica i na međunarodnoj razini.
  6. Za sektor održivog kulturnog turizma: jačanje kapaciteta profesionalca: u području održivog kulturnog turizma (aktivnosti poput obuke, podizanje svijesti o održivosti, ekološkim pitanjima, odgovornom turizmu itd.); za razvoj pokazatelja (nosivost, pristup, energetska učinkovitost, odgovorno postupanje s otpadom), alata za evaluaciju i bilježenje kvalitativnih i kvantitativnih podataka; za podršku digitalnoj transformaciji kako bi se iskoristio gospodarski učinak održivog kulturnog turizma (uključujući korištenje 3D i AI tehnologija).

Dodatne informacije nalaze se na poveznicama https://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/potpora-za-europske-projekte-suradnje-2022 te https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Vezane fotografije

Otvoren poziv za Europske projekte suradnje 2022.