Održana je dvodnevna radionica gradnje suhozida na otoku Silbi
Održana je dvodnevna radionica gradnje suhozida na otoku Silbi
MOCIR KAPAR #6

U organizaciji S.E.A. Silba Environment Art i udruge Mavena - 36 njezinih čuda kao suorganizatora - u okviru odobrenog programa S.O.S. Silba Off Season, od 8. do 9. svibnja 2021. godine odrađena je dvodnevna radionica gradnje suhozidana Silbi.

Ovoga puta, motiv za radionicu bio je obnova suhozida lokve Draga i uređenje njenog okolnog prostora. 

Vezane fotografije

Održana je dvodnevna radionica gradnje suhozida na otoku Silbi Održana je dvodnevna radionica gradnje suhozida na otoku Silbi Održana je dvodnevna radionica gradnje suhozida na otoku Silbi