GRAD ZADAR NASTAVLJA SA SUFINANCIRANJEM PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRAD ZADAR NASTAVLJA SA SUFINANCIRANJEM PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
Dio sredstava za programe koji će se održati, udruge mogu prenamijeniti za režijske i materijalne troškove!

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra obaviještava korisnike koji nisu realizirali programe u kulturi za vrijeme korona krize, a prijavili su ih putem Javnog poziva za Programe javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, da je pred njima potpisivanje aneksa ugovora.

Sufinanciranje više od 75 različitih programa u kulturi, nastavlja se za sve projekte koji se održavaju izvan razdoblja trajanja korona krize. Kao što je već najavljeno na stranicama Odjela, udruge mogu prenamijeniti dio sredstava za programe koji će se održati i to za potrebe namirivanja režijskih troškova (struja, voda, telefon, najam prostora i slično) i materijalnih troškova kao što su maskice, pregrade, dezinficijensi i slično, a koje će kao organizatori u specifičnim epidemiološkim okolnostima biti obvezni osigurati.