InfoRoom I Početna konferencija projekta
InfoRoom I Početna konferencija projekta
Započinje realizacija projekta "InfoRoom" - izgradnja sustavne podrške organizacijama civilnog društva

Početna konferencija projekta „InfoRoom“ održat će se u petak, 18. ožujka s početkom u 11 sati u Gradskoj knjižnici Zadar.

Nositelj projekta je ZOE – centar za unapređenje i razvoj zajednice, dok je partner projekta Grad Zadar.

Analiza stanja koju je Grad Zadar proveo kroz Plan razvoja kulture 2019. – 2026. pokazala je potrebu za intenzivnijim aktivnostima lokalnih organizacija civilnog društva, kao i potrebu za snažnijom provedbom građanskih inicijativa i organiziranosti građana.

Premda udruge najbolje prepoznaju lokalne potrebe i često kroz svoje aktivnosti nalaze odgovarajuća rješenja identificiranih problema, zbog potrebe za dodatnim razvojem kapaciteta za razvoj većih projekata i diversifikaciju svojih prihoda, one bi tek trebale zabilježiti značajnije pomake kao i razvoj u navedenom smjeru.

Također, analiza je pokazala i kako manje značajan broj mladih ljudi poznaje mehanizme samoorganiziranja i artikuliranja svojih potreba kroz civilno društvo što je važan potencijal (kako individualni, tako i šire, društveni i ekonomski), kojega valja unaprijediti.

Stoga će ZOE - centar za unapređenje i razvoj zajednice i Grad Zadar u periodu realizacije projekta InfoRoom, uložiti dodatne napore radi potpore neformalnim građanskim inicijativama i malim organizacijama, koje su ciljana skupina ovog projekta, a sve kako bi osnažili svoje kapacitete za rješavanje lokalnih problema kroz pripremu, financiranje i provedbu projekata iz lokalnih, nacionalnih ili EU izvora.

Pred nama je i dovršetak projekta „Centar za mlade-Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru“ koji provodi Grad Zadar. Projekt uključuje uređenje i opremanje zgrade u kojoj će se pokrenuti Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade Zadar.

Riječ je o odgovoru Grada Zadra na problem nedostatnog prostora za rad OCD-a, prije svega u području kulture i mladih. Prostor površine 4498,24 m2 će biti prilagođen potrebama udruga s područja kulture te brojnih korisnika Gradske knjižnice, smještene u neposrednoj blizini. Također, u okruženju zgrade nalazi se prostori koji okupljaju neformalne aktere nezavisne kulturne scene. Prostor Centra će imati dvorane za predavanja i radionice, multimedijalnu dvoranu za koncerte, projekcije i razne druge izvedbene aktivnosti i druženja te prostore za rad udruga. Okupljati će grupe i pojedince koji provode različite kulturne i druge programe od interesa za lokalnu zajednicu.

Kroz projekt ZadrugArt, koji je također bio financiran iz ESF-a, Grad Zadar zajedno s Centrom nezavisne kulture otvorio je pitanje uvođenja modela sudioničkog upravljanja Centrom te je definirano kako uspostava Centra ne uključuje samo fizički prostor, već se predviđa razvoj novih projekta za jačanje kapaciteta i potencijala civilnog sektora te bolje suradnje između civilnog i javnog sektora.

Sve navedeno predstavlja osnovu za razvoj projekta InfoRoom koji ima za ciljeve osnažiti kapacitete civilnog sektora i uspostaviti sustavnu podršku za razvoju OCD-a u Zadru. Projekt će se nastaviti na rezultate spomenutih projekata te će omogućiti ciljanim skupinama bolju organiziranost i veći doseg u djelovanju kao i razvoj vještina za kreiranje inovativnih rješenja, projekata i usluga temeljenih na specifičnim lokalnim potrebama. Također, projektnim aktivnostima motivirat će se i osnažiti buduće volontere, osobito mlade, na društveno djelovanje, solidarnost i uzajamnu pomoć kroz stjecanje znanja i vještina potrebnih za pokretanje inicijativa u civilnom sektoru. Krajnji cilj je uspostava središnje informativne točke za potporu OCD - ovima unutar Centra za suvremenu umjetnost kulturu i mlade koja će biti uspostavljena kao multifunkcionalna platforma za djelovanje različitih formalnih i neformalnih skupina građana. 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, Ureda za udruge Vlade RH (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %), a vrijednost projekta je 402.558,47.

Vezane fotografije

InfoRoom I Početna konferencija projekta InfoRoom I Početna konferencija projekta InfoRoom I Početna konferencija projekta