Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Uspostava I. faze ITS-a u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, evidencijski broj nabave VN 050-1/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 9. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0032529

Rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2021. godine do 11:00 sati.