Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad radovima i opremanjem Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-7/18-2. Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječanj 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0002220

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 13:00 sati.