Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle u Zadru 2. faza, evid.br. MN 060-39/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 1. listopada 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0038711.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. studenog 2019. godine do 11:00 sati.