Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi rekonstrukcije coworking prostora COIN Zadar, evid. br. MN 7/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 23.10.2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2014/S 002-0048911. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.11.2014.g. do 14,00 sati.