Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-26/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 15. veljače 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0005609.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. ožujka 2019. godine do 11:00 sati.