Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave VN 110-1/24.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. ožujka 2024. godine u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2024/S F02-0002481

Rok za dostavu ponuda je 22. travnja 2024. godine do 13:00 sati.