Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Opremanje interijera Centra za mlade - faza 1, evidencijski broj nabave: JP 080-13/24.

 
Rok za dostavu ponuda je 28. lipnja 2024. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.