Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene za razdoblje od 12 mjeseci, evidencijski broj nabave: VN 110-2/24.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 4. ožujka 2024. godine u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2024/S F02-0001709

Rok za dostavu ponuda je 2. travnja 2024. godine do 13:00 sati.