Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava programskog rješenja pripreme elektronskih sjednica  s upravljanjem dokumentima i zadacima,  video konferencijom i glasovanjem i jednogodišnje održavanje sustava, evidencijski broj nabave JP 090-79/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. prosinca 2020. do 14:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 23. prosinca 2020. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.