Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Nabava pametnih prometnih rješenja upotrebom IKT - Projekt ZUM 4.0, evid.br. VN 050-2/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 16. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0041259

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. prosinca 2020. godine do 13:00 sati.