Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja zgrade – oproštajne dvorane na mjesnom groblju u Kožinu, evid.br. MN 14/15. Poziv za nadmetanje objavljen je 2. listopada 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0031997.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. listopada 2015. godine do 14:00 sati.