Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja ispraćajnice na mjesnom groblju u Crnom evid.br. MN 060-24/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 30. rujna 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0034689

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. studenog 2020. godine do 13:00 sati.