Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu: Asfaltiranje podloge športskog igrališta Kožino, evid. br. MN 26/13. Poziv za nadmetanje objavljen je 13.02. 2013. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2013/S 002-0012742.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06.03. 2013.g. do 14,00 sati.