Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom


PRIJEDLOG LISTE PRIORITETA za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama,

U privitku se nalazi Prijedlog liste prioriteta za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama.


1