Obavijest povodom stupanja na snagu Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
Lokacije pretovarnih stanica na području Poluotoka.

Za potrebe dostave izvan dopuštenog vremena utvrđenog člankom 5. Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru, osigurana su posebno označena prekrcajna mjesta smještena neposredno uz ulaze/izlaze u pješačku zonu, a koje možete vidjeti na skici u privitku. Na označenim prekrcajnim mjestima bit će omogućen pretovar tereta na ručna transportna kolica kojima će se roba dostavljati u pješačku zonu svakim danom od 0-24 sata.

Za korištenje prekrcajnih mjesta za potrebe dostave, potrebno je ishoditi odobrenje od tijela gradske uprave nadležnog za poslove prometa.

Odobrenje za prometovanje pješačkom zonom vrijedi i kao odobrenje za korištenje označenih prekrcajnih mjesta.

Vezane fotografije