Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
Dokumentacija je dostupna u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 12. prosinca 2020. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „Poluotok“ u Zadru, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 10 dana od dana objave, odnosno do 12. prosinca 2020. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: komunalno.savjetovanje@grad-zadar.hr