Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi upućuje se na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, objavom Nacrta prijedloga odluke na internetskim stranicama Grada Zadra.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Grada Zadra.

Poziva se zainteresirana javnost obrazložene primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga odluke dostaviti Klubu vijećnika Akcije mladih putem Obrasca objavljenog na internetskim stranicama Grada Zadra na adresu elektronske pošte anterubesa@yahoo.com.

Obrazac, tekst Nacrta prijedloga odluke te Zaključak dostupni su u privitku.