Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju Novog gradskog groblja Grada Zadra - 1 etapa, evid. br. MN 4/17. Poziv na nadmetanje objavljen je 11. travnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0006748.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. svibnja 2017. godine do 11:00 sati.