Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sustav javnih gradskih bicikala u gradu Zadru, evid.br. MN 050-6/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. veljače 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0007235. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20. ožujka 2019. godine do 13:00 sati.