Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava usluga stručnog nadzora na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“, evid.br. MN 060-17/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 25. ožujka 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0010858.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2019. godine do 13:00 sati.