Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava, ugradnja i održavanje gradske opreme Grada Zadra, evid.br. MN 110-24/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 25. veljače 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0006682. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. ožujka 2019. godine do 13:00 sati.