Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Izgradnja vanjskog vježbališta u MO Jazine 2, evidencijski broj nabave JP 080-70/18-36.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2018. do 14:00 sati.

Temeljem članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 6/17) Naručitelj dana 21. lipnja 2018. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.