Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja Ulice Jurja Šižgorića u Zadru - nastavak, evid.br. MN 060-16/18-6. Obavijest o nadmetanju objavljena je 11. travnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0009108.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 04. svibnja 2018. godine do 11:00 sati.