Održan prvi sastanak Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine
Održan prvi sastanak Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine

U Velikoj vijećnici Grada Zadra, u petak 6. studenog sa početkom u 10 sati, održan je prvi sastanak Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine u organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE kao tehničkog tajništva. Nositelj izrade ovog dokumenta koji predstavlja multi - sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja jest Grad Zadar, a koordinator procesa izrade same Strategije je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Partnersko vijeće je tijelo osnovano u svrhu pripreme i praćenja provedbe Strategije te odluke donosi po načelima transparentnosti, jednakosti i konsenzusa. S obzirom da je partnerski pristup ključan za izradu jednog strateškog dokumenta, na sastanak su pozvani svi ključni dionici razvoja.

Sjednicu je vodila ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE gospođa Sanja Peričić, a uvodnu riječ dao je zamjenik gradonačelnika Grada Zadra gospodin Zvonimir Vrančić koji je ujedno i predsjednik Partnerskog vijeća. Prije nastavka sjednice gospođa Peričić prozivkom je ustvrdila postojanje kvoruma potrebnog za nastavak sjednice. Nakon što je ustvrđeno kako se sjednici odazvao značajan broj članova Partnerskog vijeća te kako je postignut kvorum uslijedilo je predstavljanje poslovnika o radu Partnerskog vijeća Grada Zadra koji je jednoglasno usvojen.Potom je gospođa Marica Babić, zamjenica ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE, preuzela riječ od gospođe Peričić i svim nazočnima izložila drugu točku dnevnog reda - koncept Integriranog teritorijalnog ulaganja i postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine

Sljedeća na redu točka dnevnog reda bilo je imenovanje članova radnih skupina. Jednoglasno su prihvaćeni predloženi članovi te je dogovoreno kako ostaje otvorena mogućnost dodavanja i novih članova u radne skupine. Važno je spomenuti kako su prisutni, nakon što su ih ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE gospođa Sanja Peričić i njena zamjenica gospođa Marica Babić upoznale sa važnošću izrade jedne ovakve Strategije za regionalni razvoj, aktivno sudjelovali u radu Partnerskog vijeća te izrazili želju za daljnjim aktivnim uključivanjem u izradu Strategije kao i u rad radnih skupina. Na samom kraju gospodin Zvonimir Vrančić zahvalio se svim prisutnima na sudjelovanju te ih pozvao da i prilikom sljedećeg okupljanja budu jednako aktivni što će zasigurno pridonijeti izradi kvalitetnijeg dokumenta, a samim time i boljem i bržem razvoju urbanog područja Grada Zadra.

Vezane fotografije

Održan prvi sastanak Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine Održan prvi sastanak Partnerskog vijeća Grada Zadra za izradu Strategije razvoja urbanog područja do 2020. godine