Održan 2. sastanak projektnih partnera u sklopu projekta "SUSTOURISMO"
Održan 2. sastanak projektnih partnera u sklopu projekta "SUSTOURISMO"
Drugi sastanak SUSTOURISMO projekta održan je 13. i 14. srpnja 2020. godine putem virtualne platforme

Sastanak je bio povod da se razgovara o napretku aktivnosti projekta te da se analizira stanje održivog turizma i teme koje se odnose na mobilnost i različite studija slučaja, s naglaskom se na to kako da unaprijediti i promovirati atraktivnija i održiva putovanja u Jadransko - jonskoj regiji.

Dr. Maria Morfoulaki, voditeljica Laboratorija za održivu mobilnost Centra za istraživanje i tehnologiju iz Grčke (CERTH/HIT), pozdravila je sve partnere i upoznala s tehničkim dijelom i glavnim ciljevima projekta. Posebno je istaknula važnost rada na ovim temama, naročito u ovim teškim trenutcima za turistički sektor uslijed Covid-19 krize.

Prvog dana, Institut za promet i logistiku (ITL), koordinator prvog tehničkog paketa projekta, predstavio je tehničke aktivnosti kojima je cilj stvaranje zajedničkih informativnih baza za razvoj svih tehničkih aktivnosti i pilota projekta. ITL je posebno predstavio tekuće aktivnosti koje mapiraju postojeće politike i prateće aktivnosti  povezane sa turizmom i održivom mobilnošću na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Srednjeeuropska inicijativa – Izvršno tajništvo (CEI-ES) predstavila je aktivnosti povezane sa analizom postojećih projekata i iskustava koje se odnose na teme projekta, sa ciljem da se identificiraju dobre i loše prakse u podršci razvoju i implementaciji pilot projekta. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RDA LUR) dala je uvod u  preliminarne aktivnosti o istraživanju koje će se provesti u svim državama partnerima projekta kako bi se utvrdile glavne potrebe turista u vezi s održivim turizmom i promocijom mobilnosti. Sve ove aktivnosti su iznimno važne, jer će pružiti pouzdane i učinkovite informacije za buduću mobilnu aplikaciju SUSTOURISMO projekta, alata kojemu je cilj pružiti podršku turistima u usvajanju održivog ponašanja u turizmu i mobilnosti. Samim dizajnom i razvojem aplikacije koordinira CERTH/HIT.

Nakon administrativnog dijela kojim je koordinirao vodeći partner, uslijedilo je upoznavanje sa komunikacijskim aktivnostima od strane CEI-ES, koje su zbog racionalnosti projekta usko povezane s tehničkim aktivnostima, angažiranjem i posvećenošću turista i lokalnih zajednica i predstavljaju uvjet za uspješnu realizaciju pilota u okviru SUSTOURISMO projekta. Definiranje učinkovitih strategija i aktivnosti za promociju projekta na društvenim mrežama bila je glavna tema rasprave. Kako bi se povećala vidljivost projekta bit će objavljivane vijesti, bilteni i sadržaji na društvenim mrežama.

Drugi dan sastanka bio je uglavnom posvećen studijama slučaja. U studiji slučaja u Solunu, glavna ideja je doživljavanje grada pješačenjem, poboljšanje gradskog pomorskog prijevoza za povezivanje grada sa najbližim plažama i ispitivanje mogućnosti za izradu turističke karte. Pilot PED-a, u regiji Epir, fokusira se na poboljšanju veza između luke Igumenica i gradskog područja Igumenice te Preveza putem dvije različite studije slučaja (pilota) na poboljšanju ponude za masovni tranzit obalne linije i stvaranju namjenskih info ploča o održivim transportnim rješenjima u lukama. Studija slučaja talijanske pokrajine Emilija-Romanja fokusira se na integraciju „regionalnog odijela za turizam“ u postojeću aplikaciju Mobility as a Service (Maas) i na definiranje namjenskih turističkih paketa za turiste, poboljšavajući protok informacija o mogućnostima održive mobilnosti i turizma u regiji. Studija slučaja regije Furlanija-Julijska krajina ima za cilj identificiranje i promoiranje učinkovitih i atraktivnih održivih prekograničnih turističkih rješenja, s posebnim fokusom na biciklističke ture. U Ljubljani, gdje dva partnera udružuju snage, pilot će se fokusirati na poboljšanje atraktivnosti željezničke i biciklističke staze od glavne željezničke postaje do lokalnih nacionalnih parkova, zahvaljujući valorizaciji održivog kruga oko nacionalnog parka Ljubljansko barje. Početni plan pilot projekta na području grada Zadra uključuje povećavanje pokrivenosti biciklističkim stazama i ispitivanje međusobne povezanosti terminala sa centrom grada javnim prijevozom i održivim opcijama prijevoza. Općina Tivat u suradnji s lokalnom Turističkom organizacijom radi na jačanju potencijala općine kao turističke destinacije definiranjem tri nova turistička paketa. U Beratovoj studiji slučaja, naglasak je na promociji istraživanja povjesnog centra pješačenjem, zajedno s promocijom avanturističkih rješenja i biciklističkih tura u gradu i okolici. I na kraju, Beograd planira dva pilota koji će se fokusirati na razvoj turističkih paketa koji bi promovirali održive ture u gradu, pješačenjem i biciklom. Osmišljena je pješačka tura u centru Beograda gdje će turisti posjetiti znamenitosti grada i biciklistička tura do „Ade Ciganlije“ čiji je cilj promocija rekreativnog turizma.

Sastanak je nastavljen prezentacijom savjetodavnih aktivnosti sa zainteresiranim stranama od strane ITL-a, posebno na prvim okruglim stolovima sa ključnim lokalnim akterima koji će se održati u rujnu 2020. Zatim je CEI-ES predstavio plan aktivnosti za izgradnju kapaciteta, uključujući i webinare koji će se morati provesti u narednim mjesecima, počevši od prvog webinara u rujnu 2020. godine.

Sastanak je završen koordinacijom Upravnog odbora kojom je predsjedao CERTH/HIT i planom rada za naredne izazovne mjesece za SUSTOURISMO.

 

Publikacija je pripremljena uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zadra i ni na koji način se ne može smatrati  da odražava stav Europske unije i/ili tijela programa ADRION.

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP7 City of Zadar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Vezane fotografije

Održan 2. sastanak projektnih partnera u sklopu projekta "SUSTOURISMO" Održan 2. sastanak projektnih partnera u sklopu projekta "SUSTOURISMO"