3. virtualni sastanak partnera na projektu SUSTOURISMO
3. virtualni sastanak partnera na projektu SUSTOURISMO
16. i 17. veljače 2021., održan je 3. Partnerski sastanak u okviru projekta SUSTOURISMO

Glavna tema sastanka održanog u virtualnom okruženju s obzirom na restrikcije uzrokovane pandemijom koronavirusa, bila je rasprava o napretku projektnih aktivnosti, s naglaskom na glavne rezultate prvih znanstvenih aktivnosti i aktivnosti prikupljanja podataka kojima je cilj pružiti potporu razvoju mobilne aplikacije, lokalnih turističkih paketa i sustava nagrađivanja, koji će se testirati tijekom ljeta 2021.

Ivona Petrović, koordinatorica projekta, u ime Općine Tivat kao partnera domaćina sastanka i Danica Banjević, generalna direktorica Turističke organizacije Tivat, iznijele su pozdravnu riječ te predstavile važnost turističkog sektora u Crnoj Gori (gdje se u 2018. godini 25% BDP-a odnosio na turizam) i snažnih napora koje ulažu u promicanje održivog turizma na lokalnoj razini. Od 2011. i javni i privatni sektor uložili su sredstva i pokrenuli brojne projekte usmjerene na podršku zaštiti okoliša, valorizaciji lokalne kulture i promociji održivih turističkih rješenja poput e-bicikala i solarnih čamaca u Tivtu.

Dr. Maria Morfoulaki, voditeljica Laboratorija za održivu mobilnost Centra za istraživanje i tehnologiju

iz Grčke (Hellenic Institute of Transport (CERTH / HIT), predstavila je tehnički dio i glavne ciljeve sastanka. Posebno je istaknula važnost podataka i znanstvenih dokaza prikupljenih u prvom dijelu projekta kako bi se kvalitetno razvila mobilna aplikacija projekta, lokalni turistički paketi i sustavi nagrada, koji će se implementirati u 10 pilot područja.

Prvog dana, predstavnici Instituta za promet i logistiku (ITL), koordinatori radnog paketa 1, predstavili su rezultate objedinjene studije o održivom turizmu i prometu na području Jadransko – jonske regije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Studija, usredotočena na postojeće strateške, političke i zakonodavne okvire za promicanje održivog turizma i mobilnosti, pokazala je svu složenost turističkog sektora te postojanje politika i mjera koje već podržavaju rast održivog turizma. Dobra koordinacija s povezanim dionicima i politikama ključna je za razvoj inovativnih alata i turističkih paketa u sklopu projekta.

Partneri iz Srednjoeuropske inicijative - izvršnog tajništva (CEI-ES) predstavili su aktivnosti povezane s analizom postojećih projekata i iskustava povezanih s projektnim temama, prikazujući dobre i loše prakse u razvoju i provedbi pilot aktivnosti. Glavni zaključak analize jest da trebamo iskoristiti uspješne priče i iskustava koja su već razvijena na razini EU-a kako bi se što uspješnije borili protiv neodrživosti masovnog turizma.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RDA LUR) predstavila je preliminarne rezultate istraživanja provedenih u 10 partnerskih država s ciljem mapiranja glavnih potreba turista u odnosu prema održivom turizmu i promicanju održive mobilnosti. Iako su lokalna istraživanja javnog mnijenja putem anketa provedena u ovo, svima izazovno vrijeme svjetske epidemije, koja je promijenila uobičajene turističke trendove (točnije od rujna 2020. do siječnja 2021.), rezultati istraživanja su vrlo zanimljivi te služe kao dobar pokazatelj za razvoj turističkih paketa projekta na lokalnoj razini. Posebno je važno bilo prikupiti podatke o važnosti mobilne aplikacije za pružanje pouzdanih podataka za organiziranje putovanja na održiviji način, upoznavanje sa zanimljivim održivim turističkim paketima, uključujući oblike održive mobilnosti, kao i nagrade za održivo ponašanje.

Naposlijetku, partneri iz Centra za istraživanje i tehnologiju (CERTH / HIT), koji koordinraju dizajn i razvoj  mobilne aplikacije, predstavili su aktivnosti vezane za pripremu testne faze projekta. Svaki je partner, polazeći od podataka i dokaza prikupljenih u prethodnim aktivnostima, predstavio prve ideje i konkretna rješenja o turističkim paketima i sustavima nagrađivanja koji će biti razvijeni na lokalnoj razini u svakom pilot području. Unatoč nekim poteškoćama vezanim uz korona krizu, turistički paketi su u fazi izrade i spremni za testiranje tijekom ljeta 2021. godine. Kako bi podržali ove turističke aranžmane, u svakom pilot području razvijaju se posebni sustavi nagrađivanja s ciljem pomoći lokalnim dionicima u promicanju održivog turizma. Sve su ove aktivnosti vrlo važne, jer će pružiti pouzdane i učinkovite informacije za zajedničku aplikaciju, alat usmjeren na pomoć turistima u prilagodbi održivom ponašanju u turizmu i mobilnosti.

Drugi dan sastanka otvoren je detaljnom prezentacijom prvog internog izdanja mobilne aplikacije projekta SUSTOURISMO. Nakon izlaganja nacrta mobilne aplikacije, uslijedila je rasprava među projektnima partnerima koja je svakako pomogla u daljnjem poboljšanju aplikacije u cilju boljeg rješavanja pojednih lokalnih izazova.

Nakon predstavljanja aplikacije, partneri iz ITL-a predstavili su prijedlog metodologija za testiranje i procjenu aplikacije u stvarnim uvjetima tijekom implementacije I operativne faze. Poseban fokus bit će posvećen prikupljanju i razradi prijedloga o poboljšanju aplikacije i povratnim informacijama o zadovoljstvu turističkim paketima i nagradama.

Nakon završetka dijela posvećenog razvoju i praćenju SUSTOURISMO aplikacije, predstavljeni su glavni zaključci s održanih lokalnih Okruglih stolova, kojima je cilj uključiti glavne dionike u razvoj pilot aktivnosti. U prvom krugu prikupljeni su vrlo zanimljivi prijedlozi u svim područjima te su postavljene osnove za suradnju u budućnosti. Drugi krug lokalnih Okruglih stolova planiran je za ožujak/travanj 2021. godine, a čiji će cilj biti rasprava o prijedlozima za promociju projektnih aktivnosti.

Sljedeće izlaganje održali su partneri iz CEI-ES-a, s naglaskom na jačanje kapaciteta projekta. Nakon prvog

Seminara na temu jačanja kapaciteta, održanom u studenom 2020. godine, predviđa se i drugi takav seminar, u travnju 2021. godine kako bi se nastavila bliska suradnja s dionicima vezanim za spomenuti sektor.

Više informacija o predstojećem webinaru, kao i o svim ostalim projektnim aktivnosti I novostima vezanim uz sector održivog tuizma i mobilnosti možete pratiti na društvenim mrežama projekta SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin i Facebook).

Sastanak je završio glavnim zaključcima iz područja financijskog i administrativnog upravljanja te dogovorom oko budućih aktivnosti i rokova.

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici:

https://sustourismo.adrioninterreg.eu/

 

Publikacija je pripremljena uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Zadra i ni na koji način se ne može smatrati  da odražava stav Europske unije i/ili tijela programa ADRION.

This announcement has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the announcement is the sole responsibility of SUSTOURISMO PP7 City of Zadar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities.

Vezane fotografije

3. virtualni sastanak partnera na projektu SUSTOURISMO 3. virtualni sastanak partnera na projektu SUSTOURISMO