JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“
JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“
Do 20.06.2024. godine

JAVNI POZIV 

za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“

ROK ZA PRIJAVU:  do četvrtka 20.06.2024. godine

 

Grad Zadar objavljuje Javni poziv za iskaz interesa temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "POKRET 2+"

Javni poziv namijenjen je pripadnicima ciljnih skupina: 

I. Osobe starije od 65 godina
II. Odrasle osobe s invaliditetom (3. i 4. stupanj težine invaliditeta)

Usluge potpore i podrške uključuju: 

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uz uslugu potpore i podrške u vlastitom domu pripadnici ciljne skupine (138 korisnika) primat će mjesečne pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u indikativnom trajanju od 32 mjeseca.

TEKST JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA
Preuzmi

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE – pripadnike ciljnih skupina navedeni su u tekstu Javnog poziva za iskaz interesa.

 

VAŽNO!
Svaki pripadnik pojedine ciljne skupine preuzima dokumentaciju za prijavu klikom na obrace i izjave u tablici niže ili pri dnu stranice, ovisno o tome kojoj ciljnoj skupini pripada.

Napomena: U slučaju da pripadate u obje skupine, dostavite obveznu dokumentaciju za II. ciljnu skupinu koju popunjavaju odrasle osobe s invaliditetom  (3. ili 4. stupnja, s 18 godina i više).

I. CILJNA SKUPINA
      OSOBE STARIJE OD 65 GODINA      


PRILOG 1_Obrazac prijave_JP_65

PRILOG 2_Izjava o broju clanova kucanstva_65

PRILOG 3_Izjava suglasnosti_Podaci Porezne uprave_65

 

II. CILJNA SKUPINA
ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
(3. I 4. STUPANJ TEŽINE INVALIDITETA)


PRILOG 1-Obrazac prijave_JP_OSI

PRILOG 2_Izjava o broju clanova kucanstva_OSI

PRILOG 3_Izjava suglasnosti_Podaci Porezne uprave_OSI

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA I. CILJNU SKUPINU: Osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika;
 2. Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 4. Izjava suglasnosti da Grad Zadar ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike – ispunjena i potpisana.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA II. CILJNU SKUPINU: Odrasla osoba s invaliditetom (3. i 4. stupanj težine invaliditeta):

 1. Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika;
 2. Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan;
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana;
 4. Izjava suglasnosti da Grad Zadar ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike – ispunjena i potpisana;
 5. Preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

ROK ZA PODNOŠENJE ISKAZA INTERESA:

Pripadnici ciljnih skupina mogu svoje prijave poslati zaključno do četvrtka 20.06.2024. godine do isteka dana.  

 
NAČIN PODNOŠENJA ISKAZA INTERESA: 

 • Elektronički na e-mail:  pokret2plus@grad-zadar.hr             

  ili

 • Osobno, predajom omotnice na pisarnicu u prizemlju zgrade Gradske uprave, na adresi Narodni trg 1, 23000 Zadar (Napomena: Pisarnica prima stranke do 14:00 sati) s predloškom adresiranja kako slijedi:

PRIMATELJ:
Grad Zadar
Upravni odjel za EU fondove
Narodni trg 1
23 000 Zadar

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA "POKRET 2+"

"NE OTVARATI - PRIJAVA NA JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA"

          ili

 • Poštom, preporučenom pošiljkom s predloškom adresiranja, kako slijedi:

PRIMATELJ:
Grad Zadar
Upravni odjel za EU fondove
Narodni trg 1
23 000 Zadar

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA "POKRET 2+"

"NE OTVARATI - PRIJAVA NA JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA"

Upućujemo sve pripadnike ciljne skupine da s pažnjom pročitaju tekst Javnog poziva i svoje prijave dostave zaključno do četvrtka 20.06.2024. godine do isteka dana. Prijave moraju biti potpune sa svom propisanom obveznom dokumentacijom.

 

NOVO! 

Produljen je rok za podnošenje prijava do 20.06.2024. Obavijest o produljenju roka dostupna je niže te na ovoj poveznici

 

BODOVANJE:

Iskazi interesa boduju se temeljem kriterija za dodjelu bodova. U slučaju da jedan ili više sudionika (pripadnika ciljnih skupina) imaju isti broj bodova temeljem kriterija dodjele bodova, prednost ima pripadnik ciljne skupine koji je ostvario više bodova prema kriteriju dobna skupina. U slučaju da jedan ili više sudionika (pripadnika ciljnih skupina) i dalje imaju isti broj bodova temeljem kriterija dodjele bodova prema dobnoj skupini, prednost ima pripadnik ciljne skupine čiji je iskaz interesa zaprimljen ranije.

Informacije o kriterijima za dodjelu bodova nalaze se u tekstu Javnog poziva.

 

O PROJEKTU:

„POKRET 2+ Prevencija instituciOnalizacije i jačanje socijalne inKluzije kroz unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga potpore i podRške u svakodnEvnom životu starijim osobama i osobama s invalidiTetom“ (u tekstu: „POKRET 2+“) kodni broj: SF.3.4.11.01.0294, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“.

Nositelj projekta je Grad Zadar, a partneri na projektu su Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zadar i Općina Starigrad. Razdoblje provedbe projekta POKRET 2+ započinje s datumom 18. ožujka 2024. godine te traje ukupno 36 mjeseci.

Projektom će se obuhvatiti 138 pripadnika ciljnih skupina na području Grada Zadar i Općine Starigrad, koji će u indikativnom trajanju od 32 mjeseca  primati pomoć u vlastitom domu od pružatelja usluga i dobiti uslugu potpore i podrške uz podjelu mjesečnih paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

DODATNE INFORMACIJE:

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete nas kontaktirati na telefonski broj 023 208 140 svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati, na e-mail pokret2plus@grad-zadar.hr ili osobnim dolaskom u Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra na lokaciji Narodni trg 1, Zadar. Printani primjerci dokumentacije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra na lokaciji Narodni trg 1, Zadar.

Vezane fotografije

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“ JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“ JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“ JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“