Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu:  Zamjena tvari R22 s alternativnom tvari R 407C u Športskom centru Višnjik, evidencijski broj nabave BP 46/15.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 01. prosinca 2015. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.