Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Vanjska revizija projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, evidencijski broj nabave JP 050-9/22.


Rok za dostavu ponuda je 2. prosinca 2022. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr 

Sukladno članku 19. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/22) dana 16. prosinca 2022. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.