Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Centra za mlade, evid.br. MN 050-10/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 19. rujna 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0037003.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. listopada 2019. godine do 11:00 sati.