Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge stručnjaka za javnu nabavu te administrativno – financijsko vođenje projekta „Izgradnja infrastrukture poduzetničke zone Crno - FAZA I“, evid.br. MN 050-12/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 4. siječnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0046866

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. veljače 2021. godine do 13:00 sati.