Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge stručnjaka za javnu nabavu, administrativno – financijsko vođenje projekta te pripremu i provedbu promotivne kampanje projekta ZUM 4.0, evid.br. MN 050-50/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 10. siječnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0000822

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2020. godine do 13:00 sati.