Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Usluge izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije (idejni, glavni, i izvedbeni projekti) za rekonstrukciju Kompleksa Kneževe i Providurove palače u Zadru, evid.br. MN 15/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 11. listopada 2017. godine Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0020891.

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 03.studenoga 2017. godine do 11:00 sati.